2014. február hónap bejegyzései

Didaktika és áltudományosság 4/3 és 4/4

A didaktika áltudományosságának harmadik esete, amikor professzionálisan felhasznált kutatási apparátussal találkozunk, magas szintű és összetett statisztikai eljárásokra épülő következtetésekkel ismerkedhetünk, ellenben ezek tartalma ténylegesen függetleníthető a didaktika alapkérdéseitől. A kifogástalan módszertan és a bonyolult matematikai számítások a didaktikai terület minőségi kutatási eredményének látszatát keltik. A következtetések logikája helyes, de akár a kiindulási alapként szolgáló kutatási probléma, akár az eredmény, szinte tartalomfüggetlen, neveléstudományi relevanciája nem értékelhető. Ezek a (valójában alkalmazott matematikai) kutatások könnyen felismerhetők arról, hogy ha a tanulóktól, vagy más vizsgálati helyzetből származó számsorokat, információkat más tudományok adataira cseréljük, a következtetéslogika és az eredmények (a neveléstudománi relevancia hiányának köszönhetően) érdemben szinte nem is változnak.

Tovább a folytatáshoz

Didaktika és áltudományosság 4/1 és 4/2

A neveléstudomány és azon belül a didaktika a fokozott társadalmi közbeszéd, a bizonytalan szakterületi definíciók és a tudományterületen belül megfigyelhető indokolatlanul éles kutatásmódszertani és tudományértelmezési különbségek miatt ki van téve az áltudományosság kockázatának. A neveléstudományt és azon belül a didaktikát is igyekeznek áltudományként feltüntetni, ami a legtöbb esetben visszavezethető a tájékozatlanságra, vagy a hétköznapi naiv pedagógiai nézetekkel történő szoros kapcsolatra, esetleg párhuzamba állíthatóságra. Az áltudományosság a neveléstudományhoz hasonlóan a didaktikán belül is alapvetően négy alapesetre osztható fel. Ez a négy eset akár a diszciplínán belüli tájékozatlanság, akár a konkurens paradigmák bírálata közben többféle narratívában is előkerülhet.

Tovább a folytatáshoz

Bicikli egy szerpentinen

Néhány napja, egészen pontosan feburár 7-én volt 4 éves ez a blog. A legutóbbi bejegyzés óta az újratervezés különböző változatai mellett reális alternatíva volt a befejezés és a szétaprózódás is. Az évforduló, az év vége és más újratervezési folyamatok természetesen nem hagyták érintetlenül a blogról való gondolkodásomat sem. Tovább a folytatáshoz