Digitális nemzedékelméleteink újabb generációja

A digitális nemzedékkel foglalkozó elméleteket különböző generációkba lehet sorolni aszerint, hogy amikor keletkeztek, akkor milyen állapotban volt az aktuális internet- és számítógéphasználat. Vannak olyan elméletek, amelyek a betárcsázós internet és email korszakában jöttek létre. Más nemzedékelméletek már a facebook megjelenése és elterjedése után keletkeztek, vagyis ezek az elméletek olyan korban születtek és formálódtak, amiben ismeretlen volt a facebook nélküli világ. Külön generációhoz sorolhatók azok az elméletek, amikor megjelentek a mobil eszközök és elérhetővé vált a mobil internet. A jövőt nehéz kifürkészni, de vélhetően külön generációba fogjuk sorolni azokat a nemzedékelméleteket, amelyek a digitális generációk öntudatra ébredése után keletkeznek, sőt, azokat is, amelyeket azok alkotnak meg, akikről az első elméletek szóltak.

IMG_1036

Az előző gondolatok fényében meglehetősen hosszú az út a spekulatív nemzedékelméletektől a Digitális Nemzedék Konferencia 2013 rendezvényig. A nemzedékelméletek újabb generációjához sorolhatjuk azokat a modelleket, amelyek már nem spekulatív alapon formálódnak és a diskurzus csak inkább segíti az elterjedést, a megértést, mintsem a tényleges kialakulást. A hétköznapi eszközhasználat és a digitális tevékenység fokozódásával az eszközhasználatra épülő nemzedékelméletek korszaka lassan a végéhez közeledik és csak bízhatunk benne, hogy a nehéz kutatási körülmények ellenére az új elméletek tényekre, a különböző generációk megismerésére alapoznak. Nagy szükségünk van olyan átfogó, életkortól és korszaktól független modellekre, mint péládul a digitális állampolgárság kompetenciarendszere, mert ezek megóvnak minket a generációról való gondolkodás (vizsgálat?) túlzott és az öncélúsággal kacérkodó kivitelezésétől. Jobb ha a nemzedéki kérdést tágabban értelmezzük, különben le fogunk ragadni egy-egy betűjelzésnél, egy-egy eszközmegjelenési időpontnál, amiről egyrészt láthattuk, hogy nem vezet sehova és gyors technikai fejlődés miatt önmaga karikatúrájává válik, másrészt az összehasonlítást sem teszi lehetővé.

IMG_0842

Ha az életkorhoz már nem nagyon köthetjük az eszközhasználatot (mindenki használ valamit), akkor legfeljebb abban bízhatunk, hogy a generáció öntudatra ébred és elkezdi magát digitális generációnak hívni. Egészen odáig, ameddig az Y-diagnózis csoporttal nem találkoztam az említett Digitális Nemzedék Konferencián (utólag persze könnyű látni), fel sem tűnt, hogy az érintett nemzedék nem nevezi és talán nem is gondolja magát ilyen-olyan nemzedéknek. legalábbis én tőlük soha nem hallottam volna, hogy akkor mi volnánk azok, akiket az idősebbek úgy definiáltak, ahogy. Ez persze megerősíti azt a gyanút, hogy a nemzedékelméleteket az idősebbek saját maguknak találták ki. Gonosz vélemények szerint a nemzedékelméleteket az un. digitális bevándorlók találták ki, mert így a legegyszerűbb és legjobb elhárítani a folyamatosan változó eszközkörnyezet megtanulását, ami nem mellessleg jól illeszkedne az egész életen át tartó tanuláshoz is. A tudatos eszközhasználat tanulás kérdése, a nem tudatos pedig egyre kisebb jelentőségre tesz szert, hiszen az eszközök egyre jobban felkeltik az idősebbek érdeklődését is. Nagy szerencse, hogy az un. facebook generációt nem definiálta senki, mert akkor mostanra már át kellene gondolni az alapokat.

A generációs korszakok besorolását technológiához kapcsolni ma már kockázatos, mert a technológia gyorsabban fejlődik, mint ahogyan egy generáció részben, vagy akár egészben felnő. Mire megtaláljuk és megtanuljuk a most születetett generáció betűjelét, addigra már az apple karóra és a google szemüveg megjelenik a piacon. A nemzedékelméleteket pedig nyilván áttekinthetetlenné teszi, hogy akkor XY személy a karóra szerint már beleszületett, de a szemüveg szerint éppen bevándorló és a facebook szerint meg nem hivatalosan beleszületett, de végülis hivatalosan meg bevándorló, mert 14 éves kora előtt elvileg nem is használhatta, vagyis hiába születetett bele, stb. A beleszületés-bevándorlás skála szépen lassan átalakul használom-értelmesen használom skálává, aminek egyre kevésbé lesz köze az életkorhoz.

IMG_0992

A nemzedékelméleteknek vannak nagyon fontos vívmányai is. Például ráirányítják a figyelmet a fiatalabbak megismerésére, ami a spekulatív elméleteket kinövése után egyre inkább feltáró jellegű empirikus vizsgálatokat jelent majd. A tanuló megsimerés jól összecseng a gyermek megismerésének igényével, ami egy évszázaddal ezelőtt egy egészen más szemléletet adott a pedagógiának. A generációra való odafigyelés nem csak a megismerést, hanem ebből kiindulva az elfogadást és a partnerséget is jelenthetné és akkor máris egy új reformpedagógia útjaira lépünk, amiből a generációhoz igazodó pedagógiai kultúra miatt csak jó dolgok következhetnek. A témának már van konferenciája, de nincs még egyesülete és önálló folyóirata sem, vagyis a történeti ismétlődés bizonyos elemei még váratnak magukra.

A digitális nemzedékelméleteket ma még remek piacot jelentenek, ahol egyelőre az ijesztgetés, majd a szolgáltatásként kínált megnyugtatás a domináns. Az empirikus megismerés előretörésével ez a piac nem szűnne meg, de alaposan átalakulna. Már nem az ijesztgetés lenne az üzleti modell alapja, hanem a gyermekközpontúság, aminek szintén csak örülhetünk. Még a végén beköszönt a digitális nemzedék évszázada, habár az előző évszázad alapján szerintem egy évtizeddel is beérhetnénk.