2013. január hónap bejegyzései

A felelősség elbújt a pókhálós sarokban

Az online tanulási környezetekkel, távoktatással szemben ma még mindig gyakori ellenérvnek számít, hogy a résztvevők nincsenek (mindig) személyesen jelen a folyamatban, pedig enélkül a folyamat aligha lehet eredményes. A hatékonyságot számos tényező befolyásolja, ezek között a személyes jelenlét csak egy. Ha hiányát kizárólagos tényezőnek említi valaki, akkor mindig felébred a gyanú, hogy itt valami más van a háttérben. A személyes jelenlét kérdésének nagy korszaka következik, hiszen egyre inkább elterjednek az online tanulóközösségek, egyre több nyílt egyetem kurzus, tanulócsoport alakul meg és (minden várakozással ellentétes módon) eredményesen működnek.

Tovább a folytatáshoz

Információs társadalom és oktatás 2005-ben

2005. október 22-én a pedagógia szakos, esti tagozatos hallgatóknak “Információs társadalom és oktatás” címmel tartottam előadást. Az archivált anyagaim között találtam rá a prezentációmra és rövid átlapozás után úgy tűnt, hogy megér egy felidéző visszatekintést. Az előadás egy levelezős félnap tartalma volt, “Az oktatás technológiája” kurzus keretei között. Ez a kurzus a pedagógia szakon kötelező tantárgy volt, az eggyel korábbi (2004/2005. tavaszi) félévben még meg volt hirdetve “A tanulás programozása” címmel is. Ez utóbbi már elvezetne saját pedagógia szakos tanulmányaimhoz, amikor ezen a néven tanultam a didaktika speciális területét attól a Petri Andrásnétól, aki az 1998-ban megjelent Didaktika könyvben “Az oktatás eszközei, tárgyi feltételei” című fejezetet írta.

Tovább a folytatáshoz

Leértékelt áru a tudáspiacon: akciós innovációt vegyenek!

Ha az innovációt keressük a piacon, akkor nem mindegy, hogy a parazsat, vagy a lángoló tüzet ábrázoló dobozt választjuk a kínálatból. A szimbólum nem csak a csomagoláson, hanem az innovációs piac munkásainak szemében is jól megfigyelhető. Az innováció élharcosa nagy lánggal és magas hőfokon ég, gyakran azért is magányos, mert a közelébe se nagyon mernek menni. A tűznek akkora a fénye, hogy megvilágítja az összes pókhálót a sarokban és minden gyanús árnyék egyszerre láthatóvá válik. Még saját árnyékunk is barlangunk falán. Bátorság, elszántság, magabiztosság kell ahhoz, hogy neki merjünk fogni a tűzzel való játéknak és ne azt a biztonságos parazsat válasszuk, ahol innovátor és a változások menedzselésére kijelölt bizalmi egyaránt biztonságosan megsütheti a pecsenyéjét. Tovább a folytatáshoz

A kakaóval leöntött munkafüzet

Ha megtörténik a baleset, vagy akár szándékosság és rosszindulat következménye, akkor is az egész füzet “olyan” lesz. Nagyon ügyesnek kell lenni ahhoz, hogy megfelelő forgatással, segédeszközkkel felitassuk a felesleget és ezzel akadályozzuk meg, hogy akár az egész tönkremenjen. Mindenképpen nyoma marad, amit nem tudunk eltünteni. Talán még úgy sem, hogy újraírjuk az egészet, mert akkor azon látszik majd, hogy nem naponta, hanem egyetlen napon írták át. Nem a küzdelmes formálás, a különböző napon hangulata és ereje, hanem a másolás látszik majd. Bárki is nyitja ki a füzetet, bármennyire is a tartalom miatt lapozná fel, a kakaófolt a méretétől függetlenül kikerülhetetlen lesz. Kivételes szerencse, hogy ha néhány füzetlap kitépésével orovosolni lehet a kellemetlen véletlent. Ha a leöntés szándékos, akkor pedig alig maradt esélyünk. Tovább a folytatáshoz

Oktatástechnológiai távolugrás

A legújabb és leginkább korszerű technológia és a hétköznap technológia közötti távolság tanulási folyamatra, eLearning kutatásra gyakorolt hatása nem hagy nyugodni. Vélelmezhető, hogy ez a távolság mindig is megmarad, de minél inkább nagyobb, annál inkább elnyomja a fejlesztések és a kutatások pedagógiai vetületeit. Ha ennek a távolságnak engedünk, hagyjuk magunkat, akkor könnyen egy technikaközpontú szemlélet kezd el dominálni és ugyanúgy kezdünk el gondolkodni fejlesztési és kutatási kérdésekről, mintha kívülállók lennénk.

Tovább a folytatáshoz