A digitális barlangrajzok vadászatának elmélete, gyakorlata és kutatása

Mutasd a barlangrajzodat és megmondom ki vagy! Közismert tény, hogy a barlangrajz számos közvetett funkciója mellett nagyrészt azt a célt is remekül kiszolgálta, hogy segítette a harcosokat a vadászat begyakorlásában. Harcias délelőtti lándzsahajigálás után mégiscsak bátrabban és nagyobb eséllyel lehet megpróbálkozni az igazi fenevadakkal. Történelmi tanulmányaimból nehéz felidézni, hogy mi lett azokkal akik megelégedtek a gyakorlással és végül nem mentek ki a barlangon kívülre. Tartok tőle, hogy nem jutottak sokra. Az is lehet, hogy az igazi harcosok egy ideig szolidaritásból etették őket, esetleg gyűjtögetéssel, lopással próbálkoztak, ami a túlélésre átmenetileg elegendő volt. Ha valaki sokáig nem megy ki a barlangból, annak a rajzai és barlangban bemutatott gyakorlatai egyre inkább eltávolodnak a valóságtól és egy idő után már a többiek szolidaritása is átvált megmosolygó empátiába.

Nincs ez másképpen napjaink online és digitális világában sem. Osztálytermekben, előadótermekben, szemináriumi szobákban és zárt körben ma már több gyakorlatozó harcost látni, mint bármikor korábban. Mindez elégedettséggel tölt el mindenkit, hiszen bőven akad legyőzendő fenevad. Még akkor is, hogy ha a digitális nemzedék nevű csoportról például több a legenda, mint a tény. Így legalább juthat idő olyan kérdésekre, mint online tanulásmódszertan, digitális állampolgárság, tevékenységközpontú tanulás és hasonló valódi fenevadak. A konferenciák, mint a barlangrajzokra épített látványos bemutatók gyakorisága lassan közelít az egymást átfedő időpontok telítettségéhez. A valódi küzdelmet tapasztalt harcosok száma azonban véges, így bőven akadnak olyan fellépők, akik a barlangrajzok világából talán még soha nem merészkedtek ki a valódi ellenfelek közé. Annyi legenda, hiedelem, mese terjed a barlangon belül, hogy abból bármikor összejön egy újrafeldolgozás és a barlang falán is bőven akad hely, néha még néző is a bemutatóhoz.

Személy szerint én nagy barátja vagyok a barlangrajzoknak, de az elmúlt hónapok tapasztalatai után elhatároztam, hogy csak olyan gyakorló harci gyűlésen veszek részt, ahol a valódi harcban edzett harcosok tartanak bemutatót. Önként már nem szívesen hallgatok olyat a web 2.0 és online tanulás világáról, akivel nem találkoztam a barlangon kívül, csak a barlangrajzok előtt. Igyekszem elkerülni azokat, akik a harcosok lándzsáit éppenúgy ellopják egy-egy hatásos bemutató kedvéért, mint a történeteiket, elbeszélt tapasztalataikat csak azért hogy a plagizált nyersanyagból összedobjanak egy barlangrajzot néhány olyan érdeklődőnek, aki még nem látott ilyet, mert a barlang kijáratának közelébe sem mert menni. A web 2.0 és online környezet világának egyik legnagyobb tévedése, hogy itt mindenki konstruktív módon és rendesen viselkedik majd. Az emberi jellem mindenhol ugyanaz marad, egészen egyszerűen nem tudnak mások lenni.

A barlangrajzbemutatók világában az érdeklődés fenntartására az egyre kevesebb valódi tapasztalatot a félelemkeltéssel kell kompenzálni. A látványharcosok egyre kevesebbet foglalkoznak a valós eseményekkel, egyre kevésbé járnak ki egy-egy vadászatra, de megszerették és megszokták a közönséget, így a hitelesség és valódiság ordító hiányát valamivel kompenzálni kell. Ennek legegyszerűbb eszköze a félelemkeltés. A harcostól lopott (bocsánat plagizált) törött lándzsa köré olyan történetet lehet kanyarítani, amibe a többség belesápad és akkor is elkezd félni, hogy ha egészen nyilvánvalóan olyan bemutatót lát, aminek a tagjai soha nem voltak a barlangon kívül. (Voltam olyan konferencián, ami IKT témáról szólt, ijesztgetni próbáltak olyanok, akiknek az unalomba forduló előadása alatt hiába is kerestem digitális lábnyomaikat, nem nagyon találtam semmit.) Akad persze olyan is, akit elvittek kirándulni a barlangon kívül és visszatérve máris az idegenvezetői szerepben lép fel, aki nélkül aligha jöhetett volna létre a kirándulás, elfelejtve, hogy tudatlan büszkesége a kirándulás valódi szervezői számára nehezen hihető.

Meglepő, hogy a nézők hisznek egy ijesztgető látványharcosnak, aki hiteles történetek hiányában nem tudja más tartalommal megtölteni az előadását (bocsánat, felvázolni a barlangrajzát)? Persze komoly közönsége van a horrorfilmeknek is, sőt, a vidámparkok kísértetkastélyának annál inkább. Félni kell a digitális nemzedéktől, félni kell a nem egészen biztonságos internettől, félni kell a függőségtől, félni kell az eszköztelenség miatti lemaradástól, félni kell bármitől, aminek köze van a számítógéphez és az internethez. Nem lehetne inkább megismerni és megérteni a digitális nemzedéket? (Kimenni a barlangból és találkozni velük.) nem lehetne inkább megtanulni biztonságosan használni az internetet és erre megtanítani másokat is? Nem lehetne szembenézni azzal, hogy a függőség egy idő után az életvezetés részévé válhat? (A civilizált világban élő emberek 99,9%-a elektromosáram-függő! Hamar, gyorsan, vegyük elő a barlangrajzfirkáló készletet és ijesszük meg egy konferencia keretében azokat, akiket még lehet!) Nem szabad kiderülnie, hogy a digitális nemzedékelméleteket vélhetően azért is találtuk ki, mert valahogy el kell rejteni azt, hogy a tanulás kultúrájával az elmúlt évtizedekben nem tudtunk érdemben semmit sem kezdeni! A facebook hatékony és eredményes, illetve értelmes felhasználására mindenkinek volt 4-5 éve, akár 14 évesen találkozott vele, akár 41 évesen. Ijedjünk meg a papír alapú könyvek végnapjaitól és naponta féljük fél órát egy eBook olvasótól, hátha eltereli a gondolatokat arról, hogy felnőtt és gyerek inkább facebook csetel, ismeretlen kutyák megmentésére fordítja hasznosítható idejét, mintsem olvas, esetleg ír (vagy wikipédia szócikket szerkeszt)! Féljünk inkább az internettől, facebooktól, a wikipédia hiteltelenségétől, hátha addig sem kell azzal foglalkozni, hogy ezeket az eszközöket nem tanultuk meg rendesen használni!

  • Kedves barlanglakó társam, ne dőlj be annak aki ijesztgetni akar!
  • Ne pazarold az idődet a web 1.0 eszközeivel és mentalitásával a web 2.0 küzdelmeiről mesélő, digitális lábnyomoktól mentes látványharcosnak!
  • Ügyelj arra, hogy minél beljebb vagy a barlangban, a barlangrajzok annál messzebb vannak a valóságtól és nem csak fizikailag, hanem tartalmilag is!
  • A barlangi előadások utánzatok, ha beleuntál, akkor bátran menj ki a valódi világba és ismerd meg, használd, amiről már olyan sok rosszat hallottál. Meg fogsz lepődni, amikor örömöd leled benne!