A pedagógiai összhangzattan a didaktikában

A szervezők megtisztelő felkérésének köszönhetően előadást tarthattam a Báthory Zoltán tiszteletére megrendezett tudományos emlékkonferencián. Komoly dilemma volt a témaválasztás, de végül a didaktikatörténetet választottam és igyekeztem Báthory Zoltán ide sorolható könyveit, mint önálló modellt más modellekkel összehasonlítani. A “differenciális tanításelmélet vázlata” és annak előzménye megkerülhetetlen hatással voltak a hazai didaktikai gondolkodásra. Évtizedeknek kell majd még eltelnie, de bízom benne, hogy a didaktikatörténetben egyszer majd elemzik, hogy a változó szervezeti formák mellett, tanítványok formális és informális hálózatán keresztül hogyan alakította a tanításról, tanulásról és a különbségekről való gondolkodást.

Ilyen erejű szemléletformálás kialakulhat, hogy ha hasonló erejű intézmény érvényesíti évtizedeken keresztül, de a különlegessége pont abban mutatható meg, hogy mindez létrejöhet az erre a célra szervezett formális keretek nélkül is. Talán pont a formális keretek nélkülözése adja a hatás erejét. Ezt majd csak utólag, sokkal később lehet eldönteni.

 

Video streaming by Ustream
A rövid előadás rövid gondolatokra és tömör következtetésekre volt elegendő. Nem volt alkalmam eléggé hangsúlyozni, hogy a létező és nevesített szervezeti keretek ellenére komolyan érdemes lenne elgondolkodni ismét, hogy merre tart a hazai didaktikai gondolkodás, kutatás, ha még nem oldódott fel a pedagógus és a képességfejlesztés területeinek kimagasló eredményeiben. A domináns területek mellett nehéz lesz megtalálni, megtartani azokat az alapkérdéseket, amelyeket más modellek (például a német didaktikában) kiindulási alapként definiálnak és emelnek a magasba, nálunk pedig már szinte el is felejtenek.

Figyelemreméltó tanulság az is, hogy ha nem is lehet a filozófikus elméletek, a mérésre épülő neveléstudomány és a mozdonypedagógusok által képviselt reális pedagógia háromszögében tartósan középen állni, de körbe lehet nézni és észre lehet venni, hogy ugyanarról, mások, akár ugyanolyan minőségben is képesek másképp gondolkodni. A pedagógia és a neveléstudomány is a különbségek világa, de ez nem mehet a harmónia és egyensúly rovására.