Modern eszközök a pedagógiában – és a tanárképzésben

“Tudományosság és reflektivitás a tanárképzésben” címmel rendezte meg az ELTE PPK a tanárképzési modellünket bemutató konferenciát, ahol a “Modern eszközök a tanárképzésben – az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése” címmel szerveztünk szekciót. Ennek a kiemelt célja a tanári MA képzés “Modern eszközök a pedagógiában” című kurzusunk tartalmának a bemutatása, illetve ebből kiindulva, az IKT nevelési-oktatási alkalmazásának tanárképzésben betöltött szerepéről szóló beszélgetés volt. Külön szekció lehetett volna a tanárképzésben megjelenő modern eszközök, de itt a tanárképzési kurzusról volt szó, vagyis arról, hogy hogyan igyekszünk hozzájárulni a leendő tanárok tanári pályára való felkészüléshez, illetve hogyan tudjuk támogatni a közoktatásban már tanárként dolgozó pedagógus kollégákat. (Szándékosan nem a felkészítés szót használtam, mert a szemléletmód egyik alapja, hogy a felkészülésben komoly felelőssége van a hallgatóknak is.)

A folyamatosan formálódó kurzusunk valójában egy módszertani kurzus, ami sokszínű oktatói csapattal jelenik meg a tanári MA képzésben. Egy korábbi Pedagógia-Online webináriumban már beszélgettünk a tartalomról, célokról, feladatokról a kurzust tartó kollégákkal és meghívott vendégünkkel. A mostani szekcióban a tényleges kurzusleírásból kiindulva a technológia és módszertan együttélését, a fejlesztendő kompetenciákat, az elmélet és gyakorlat összekapcsolódását, használható és gyakorlatias tudás kialakítását igyekeztem egy rövid előadással bemutatni.

 

 

Az előadás utáni beszélgetés kiindulási alapja a kurzus során összegyűlt tapasztalatok, megfogalmazott kérdések, dilemmák voltak. Nem érzékelhető a digitális nemzedékkel szemben megfogalmazott elvárás. A kurzus során a digitális bennszülöttek és bevándorlók számára egyaránt módszertani felkészítést nyújtunk. A digitális technológiai környezetbe bele lehet születni, de ennek oktatási alkalmazásában optimális módszertan tanulni kell annak is, aki gyakorlott eszközhasználó, vagy akár informatika szakos tanár, illetve azoknak is, akiknél még a technikahasználat is távoli. A 2 kredites kurzusban komoly szerepe van a tanórán kívüli tevékenységnek, különösen a levelező tagozaton. Nem fogadhatunk el különbségeket szaktárgyak között sem, hiszen könnyen igazolható, hogy bármely tantárgy tanításában szerepe lehet a technológiának és a hozzá kapcsolódó módszereknek, ugyanakkor ez sehol nem lehet univerzális vagy öncélú megoldás. A kurzus nem csak a hallgatók számára, hanem az oktatóknak is komoly terhelést jelent. A számos feladat megoldása és értékelése mindkét fél számára jelentős munka. A kompetenciafejlesztés és a gyakori reflexiók miatt a hallgatóknak nehéz elfogadni a szemléletváltozást, az oktatóknak pedig nehéz folyamatos támogatóként jelen lenni ebben a konfliktusokkal is gyakran terhelt folyamatban.

Természetesen nem gondoljuk azt, hogy egyetlen kurzus, vagy akár a többi kurzusban évről-évre egyre jobban megjelenő technológia és módszertan önmagában tartós szemléletváltozást okoz, ugyanakkor a kurzus feladatainak teljesítése (fogalomtérkép módszertani kommentekkel, online kurzusfelület tervezése és felépítése önállóan, mikrotanítás a tanultak alapján) kellően erős lendületet adnak egy reményteljes folytatáshoz.