2012. május hónap bejegyzései

Digitális Pedagógus Konferencia 2012

Az I. Digitális Nemzedék Konferencia után merült fel ötletként, hogy érdemes lenne ugyanebben a műfajban egy konferenciát, illetve konferenciasorozatot életre hívni, mégpedig a pedagógusokat állítva középpontba. Ez egy merészebb vállalkozásnak tűnt már akkor is, hiszen a pedagógusok számára egyértelmű, hogy a változó korban (információs társadalom és hatása) valamit kell kezdeni a gyerekekkel, vagyis ha a digitális nemzedékről van szó, akkor várhatóan sokan eljönnek. Vagy újat tanulni, vagy új nézeteikben megerősödni, vagy megijedni és meglévő nézeteikben másokkal együtt megerősödni, de sokan érdeklődnek és eljönnek. Ehhez képest a pedagógusok, a tapasztalataink (és előítéleteink) szerint sokkal kevésbé szívesen foglalkoznak saját magukkal, így vélhetően kisebb lesz az érdeklődés és a már említett motivációs tényezők egész más arányban jelennek majd meg. Ehhez képest komoly meglepetés volt, amikor megtudtam, hogy pl. többen vidékről érkeztek, komoly utazást vállaltak, hogy meghallgassák élőben a konferenciát. A 300 érdeklődő regisztráltból ténylegesen is megjelent 230 fő alapján most már bizonyos, hogy ez a konferencia is sorozat kell legyen és nem egyszeri rendezvény. Tovább a folytatáshoz

Modern eszközök a pedagógiában – és a tanárképzésben

“Tudományosság és reflektivitás a tanárképzésben” címmel rendezte meg az ELTE PPK a tanárképzési modellünket bemutató konferenciát, ahol a “Modern eszközök a tanárképzésben – az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése” címmel szerveztünk szekciót. Ennek a kiemelt célja a tanári MA képzés “Modern eszközök a pedagógiában” című kurzusunk tartalmának a bemutatása, illetve ebből kiindulva, az IKT nevelési-oktatási alkalmazásának tanárképzésben betöltött szerepéről szóló beszélgetés volt. Külön szekció lehetett volna a tanárképzésben megjelenő modern eszközök, de itt a tanárképzési kurzusról volt szó, vagyis arról, hogy hogyan igyekszünk hozzájárulni a leendő tanárok tanári pályára való felkészüléshez, illetve hogyan tudjuk támogatni a közoktatásban már tanárként dolgozó pedagógus kollégákat. (Szándékosan nem a felkészítés szót használtam, mert a szemléletmód egyik alapja, hogy a felkészülésben komoly felelőssége van a hallgatóknak is.) Tovább a folytatáshoz

A hálószövés 99 napja

“A sosem alvó csoport” február 15-én kezdte meg az andragógia MA Információtudomány és média a 21. században kurzus konnektivista módszertannal támogatott hálózati munkában történő teljesítését. A kurzus kezdő dátumát célszerű ehhez a naphoz kötni, amikor az óramegbeszélésen először találkoztam személyesen a csoporttal. A kurzus hivatalos lezárásának a kötelező feladatok utáni napokban megszervezett Pedagógia-Online webináriumot nevezhetjük, amikor meghívott vendégek, szakértők, illetve a KONNEKT csoport képviselői velem együtt közösen beszélgettek a tapasztalatokról, a konnektivista módszertan felsőoktatási lehetőségeiről és korlátairól. A két nap között (beleszámolva a zárónapot) összesen 99 nap telt el. Tovább a folytatáshoz

A digitális erő sötét oldala – az lmgtfy effektus

A bejegyzés címe lehetett volna az is, hogy “kihasználó felhasználó”, vagy “sávszélességvámpír”, esetleg “kapacitáspióca”, de ezek feltételeznek valamilyen rosszindulatot, vagy negatív érzést, így nem egészen szimbolizálják a mindenki által ismert jelenséget. Online viselkedészavarokat leíró sorozatunk következő eleme az “lmgtfy” effektus. A jelenség megértéséhez alapvetésként tisztáznunk kell, hogy az információs társadalom legfontosabb értéke nem az információ, hanem az idő. Információból sok van, egyre több, időből pedig egy bonyolult képlet alapján kiszámolható módon ehhez képest egyre kevesebb, illetve szélsőséges esetekben már nincs is. (A képletről majd egy másik bejegyzésben szólnék, de motiválásként annyit, hogy van a változók között szerepel benn a digitális lábnyom, digitális írástudás és egy ideje kikerült belőle az életkor.) Az idő elfogyása pedig könnyen tetten érhető a hétköznapi ember szabadidő fogalommal kapcsolatos értelmezéseiben, de ez inkább andragógiai probléma, szintén egy másik bejegyzést érdemel. Kiindulásként fogadjuk el, hogy az idő értékesebb mint az információ. Szintén axiómaként kell elfogadnunk, hogy arra volt időnk, amire szántuk az időnket, de az erről való gondolkodást erősen zavarja, hogy szembe kell nézni az időfelhasználásunk döntéseinek a következményeivel. Utóbbi érzés kellemetlen, de a tényeket nem változtatja meg. Tovább a folytatáshoz

A digitális erő sötét oldala – a kognitív troll

Nem is olyan régen, egy közeli, nagyon is közeli online galaxisban…

Nehéz idők járnak a fórumozókra. Habár a trollokat nevetgéléssel elkergették, a destruktív erők kiűzték őket titkos facebook csoportjukból és végigüldözték őket a digitális Galaxis-on. A rettegett kötekedő trollcsapat elől menekülve a konstruktív interakcióért küzdők maroknyi csapata, moderátorok és inspirátorok vezetésével új, titkos bázist létesített egy távoli fórumon. A gonoszul félreérthető online kommunikáció buzdítására távkutaszok ezrei rajzottak ki az online térbe, hogy az ifjú web2 felhasználók nyomára leljenek…

Tovább a folytatáshoz

A digitális erő sötét oldala – a web2 kalózai

Nem is olyan régen, egy közeli, nagyon is közeli online galaxisban…

A digitális erő jó oldalának bűvöletében, a konstruktív életvezetés nemes eszméjét szem előtt tartva, a web2 alkalmazások és közösségi szolgáltatások kínálta információkat, tartalmakat, nagyon is kedvelt interakciót megélve és átélve hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a félelem, harag és agresszió (a sötét oldal szolgái) éppenúgy felbukkanak online, mint ahogyan offline is sokszor szembesülünk térhódításukkal. Online életvezetésünk még ha különbözik is néhány dologban a fizikai és valós offline tevékenységünktől, de a jellem az bizony offline, online és virtuálisan is örök. (Természetesen azt is tudjuk már, hogy a mayorship múlandó, de a jellem örök…) Dacolva a blog pozitív hangvételének és konstruktív témáinak feszítő érzésével, úgy döntöttem, hogy indítok egy ritmustalan sorozatot, amelyben a digitális erős sötét oldalával kapcsolatos felismeréseimet összegzem. Tovább a folytatáshoz