Didaktikai modellek és elvek kontakt és virtuális környezetben

Az andragógia MA Távoktatás és eLearning kurzust ebben a félévben is a didaktikai modellekkel kezdtük, a korábbitól eltérő módon kiemlet alapelvek távoktatási érvényesülését is igyekeztünk végiggondolni. Egy kurzus első előadása mindig nagy élmény, várakozással teli pillanat. Az óramegbeszélés az ismerkedés, egymás méregetésének az időszaka, de az első előadáson általában már kiderül, hogy mit is akar a tanár és mindazt mennyire veszi komolyan. A kurzus nézetformáló előadás, ennek minden szépségével és minden hátrányával együtt. Elsődleges cél, hogy a leendő (vagy már dolgozó) felnőttképzési szakértők távolodjanak el a hétköznapi életben megszokott nézetektől és kezdjenek el a távoktatásról, mint pedagógiai problémáról is gondolkodni. A hétköznapi nézetek “szőnyegbombázása” hosszú folyamat és általában feszültségekkel telített, de szükséges lépés, hogy végül egy pedagógiai alapokon építkező távoktatási gondolkodás kialakulhasson a résztvevőkben.

A nézetek között különösen erős szokott lenni az “oktatás hatékonysága a személyes jelenléttől függ” alapállás. Meglepő módon ez csak távoktatási kérdéseknél jön elő, egy nem távoktatási környezetben senki sem várja a folyamat eredményességét attól, hogy jelen van a tanár és a tanulók is. A folyamat hatékonysága összetett változók következménye, ebben aligha van kiemelt szerepe bármelyiknek, különösen nem a személyes jelenlétnek. A távoktatás bizarr gondolatát jó lenne hamar víz alá nyomni, hogy az amúgy is elszemélytelenedő világban ez a gonosz ármány biztosan a valós és kontakt oktatást akarja kiszorítani, de ezt nem hagyhatjuk.

Video streaming by Ustream
A távoktatás értelmezését német didaktikai modellekkel és angolszász elméletekkel kezdtük. Ezek önmagukban is kitartanának 1-1 félévre, de ebben a helyzetben a szerepük a az oktatásról való gondolkodás sokszínűségének bemutatására korlátozódott. A modellek megmutatják, hogy nem csak egyféle didaktikai gondolkodás létezik. Ezeket jól kiegészítik azok az alapelvek, amelyek nélkül ma nincs korszerű pedagógiai gondolkodás: differenciálás, adaptivitás, egész életen át tartó tanulás, információmegosztás és hálózatok. Ezek aktualitását mutatja, hogy a saját képzésükről való kritikai gondolkodásban gyakorlott andragógus hallgatók ezeket is elkezdték ebben a személyes paradigmában értelmezni.

A kurzushoz tartozó blogbejegyzések számossága előzetes várakozásaimat felülmúlja és egyben komoly munkaterhelést is jelent, mert a tartalmi kommentekben a csoport többi tagjával még csak félve osztozom. Ez a blogműfaj nagyon nehéz. Egyszerre kell a tartalomhoz kapcsolódni, az ottani tényeket figyelemmel kísérni, véleményt formálni, továbbgondolni és távoltartani a billentyűket a személyes, esetleg jelenidejű példák érzelemdús ismertetésétől. A derekas küzdelem színtereit az alábbi listában látogathatják meg. Mindenki bíztatnék a kommentelésben való aktív és konstruktív részvételre.

A blogokkal összességében elégedett vagyok, de a virtuális környezetben eltöltött konzultáció még ehhez képest is jól indult. A kezdeti technikai nehézségek lassan múlnak, de a csoport nem nagyon tudja magáról, hogy egy átlagos kezdő SL csoporthoz képest milyen ügyesek. A tesztelés utáni első konzultáción már csaknem érdemben tudtunk dolgozni, még a nyüzsgésre odaérkező váratlan vendégek se okoztak gondot. Kb. 10 évvel ezelőtt tanítottam először didaktikát. Sem akkor, sem 2-3 évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy este tíz körül, virtuális környezetben, egy párosmunka beszámolójában, a többiekkel együtt didaktikai modellekről szóló eszmecserét hallgatok majd. Túlzás lenne azt állítani, hogy minden avatár arcán őszinte volt a mosoly (ami teljesen érthető), de azt hiszem ez a többségnek mégiscsak pozitív élmény volt.

Ha a tanrendszervezés a megszokott ütemben romlik tovább, akkor egyszer talán egészen véletlenül egymásra szervezik a képzésreformban felülmúlhatatlan andragógusokat és a felsőoktatás-pedagógia szakirány változtatásra érzékeny hallgatócsoportját. Másnapra egy egészen új felsőoktatásra ébrednénk, legalábbis a KAZY épületében biztosan.