Online tanulási környezetek módszertani előnyei és az eLearning tananyagfejlesztő projekt

Az andragógia MA képzésben hétfőn a jó idővel fordítottan arányos létszámú csoport közreműködésével folytattuk az Információtudomány és a távoktatás előadásokat. Mindkét kurzus témája alkalmas arra, hogy beszélgetés és vita is kialakuljon, ez most sem maradt el. A tanulási dimenziókat “lifewide” és “lifelong” tengelyekre vetítve arról beszéltük, hogy a kezdetek informális tanulása hogyan vihető át az felnőttkor informális tanulásához úgy, hogy az egyén számára közben kötelező intézményesült oktatásnak erre érdemi negatív hatása ne lehessen. A közoktatás és más szervezett oktatás tanulási tapasztalatai, az egyén tanulástörténete meghatározó marad még a felnőttkor informális, online tanulásában is.

Összefoglaltuk, hogy egy korszerű tanulási környezet legyen: tanulóközpontú, tudásközpontú, értékelésközpontú, és közösségszervező. Jelentős időt szántunk arra a kérdésre, hogy a felsőoktatásban és felnőttképzésben a távoktatás, blended learning és jelenléti oktatás közötti különbség mennyire korlátozható a személyes jelenlét (offline közreműködés) kérdésére. Egy online környezet esetén a tervezés során olyan kényszerhatások érvényesülnek, ami minőségi oktatási környezetet eredményezhet, mégpedig olyat, ahol a nem a jelenlét vagy nem jelenlét a minőségben a legmeghatározóbb erő. Az online környezetnek olyan módszertani előnyei lehetnek a tanulás támogatásában, ami mellett a jelenlét kérdése szinte másodlagossá válik. Az előadás végén vizionáltuk a jövő oktatási környezetét. A hallgatók a távoktatásban, térben egymástól távoli személyek közös oktatásában és az ehhez köthető elszemélytelenedésben a személyes találkozás, érintés, testek közelség által keltett érzéseket hiányoltál. Példaként Asimov egyik könyvét idéztem, de a bizonytalan rögtönzés miatt helytelenül. Az előadáshoz “A mezítlen nap” című kiváló könyv illik, ahol bizonyos szereplők nemhogy kívánnák a másik személyes jelenlétét, hanem egyszerűen rosszul vannak tőle. Másféle szocializáció lehet, hogy másféle igényeket ébreszt majd az emberekben. A digitális nemzedékről ilyen értelemben még keveset tudunk, de az egyelőre nem nagyon tetszik nekünk.

 

[slideshare id=7398933&doc=andminformaciotudomany04-110326115015-phpapp01]

 

Video streaming by Ustream

 

A távoktatás kurzus előadásában érvelni és szemléletet formálni próbáltam abba az irányba, hogy az eLearning tananyagfejlesztés nem egyenlő azzal, hogy meglévő offline tananyagoknak szinte változatlan formában keresünk valamilyen online környezetet vagy keretrendszert. Az online környezetek technikája rengeteg lehetőség adhat nekünk, az eLearning fejlesztéseknek “kötelessége” ezeket kihasználni, különben az egész öncélú és felesleges technikai bűvészkedés marad. Az elearning tananyagnál sokat beszéltünk arról, hogy a szövegek kettős jelleggel kerülnek elő onlne környezetben. Nem csak tartalomként, hanem a tanulást segítő másodlagos szövegeknek is nagyon fontos szerepe van az eredményesség alakulásában. Röviden beszéltem arról, hogy egy digitális taneszköz akkreditációs folyamatában a pedagógiai, technikai és tudományos értékelésnek milyen kritériumai vannak. Az előadás az eLearning fejlesztés fázisaival zárult, ahol az előzetes tervezés, igényfelmérés és a lehetetlen vagy felesleges vállalások csapdáját jártuk körbe és kiemeltük, hogy a fejlesztés utáni bevezetés, vagy a fenntarthatóság milyen fontos szerepet tölt be ahhoz, hogy az ügyfél és a fejlesztő is elégedett legyen.

 

[slideshare id=7399034&doc=andmtavoktatas04-110326120242-phpapp01]

 

Video streaming by Ustream

 

Szerző: Bejegyzés időpontja: | Kategória: Egyéb