13 éve és utána történt: kalandozások az ETR-ben

Személyes jellegű blogbejegyzés. Október 6-án a felsőoktatás-pedagógia szakirány hallgatóinak meséltem az ELTE eLearning kialakulásáról és fejlődéséről az IKT a felsőoktatásban tárgy keretei között, amikor az ETR és moodle rendszereket összekötő EMS plugint mutattam meg működés közben. Véletlenül szóba került, hogy az ETR akkor kezdett működni, amiko én oktató lettem és a hallgatói felületet nem is nagyon ismerem, szinte soha nem is láttam. Kérésükre és bíztatásukra rákattintottam a hallgatók menüre és megtaláltam a tanulmányaimmal kapcsolatos rögzített kurzusokat, egészen az 1997/1998. tanév 1. félévétől kezdődően.Sajnos az oktatók neve nem lett rögzítve, így csak az indexből és emlékeim alapján tudom felidézni, hogy kivel mit tanultam több mint 10 éve. Vannak érdekes elírások is, például találtam olyan kurzust, ami hajnali fél6-kor kezdődött 🙂 Az élményekkel teli visszaemlékezés és múltba révedés a teljesség igénye nélkül röviden összefoglalva (elnézést ha valakit kihagyok, nem említek):

  • 1997/1998. tanév őszi félév. A beveztés a pedagógia kurzuson csoporttársam volt többek között Nagy Márta, Seresné Busi Etelka (péntek reggel 8.00-10.30 Petriné Feyér Judittal). A Kutatásmódszertan I. kurzust együtt hallgattam Hegedűs Judittal, Kis Sándorral. A közoktatási gyakorlatra Lénárd Sándor vitt minket és volt olyan tárgyam is, hogy Kiadói menedzsment és Múzeumi menedzsment, de járta Réz Andráshoz az igen érdekes Kompatibilis lények állatkertje speckollra. Neveléstörténetet Szabolcs Évától tanultam.
  • 1997/1998. tanév tavaszi félév. A Kutatásmódszertan II. kurzus volt az a tárgy, amiről egyszer sem hiányoztam 🙂 Még olyan is volt, amikor elfelejtettem egy intézménylátogatást és Falus Ivánnal ketten voltunk a teremben. Ekkor alakultak ki az alapok az első statisztika tankönyvhöz. Ezen a kurzuson csoporttársam volt Baska Gabriella, Borosán Lívia is. Az IKT kurzusok ősét, a programozott oktatást Pertiné tanrőnél tanultam Gombos Norberttel, Nagyné Schiffer Csillával, Rajnai Judittal.
  • 1998/1999. tanév őszi ás tavaszi félév. A közoktatási rendszer működtetése és a közoktatáspolitika speckoll Sáska Gézánál, ahol Dömsödy Andrea volt a csoporttársam. Ebben az évben a tantervi háló kiskapuját kihasználva egyszerre kezdtem a II. évfolyam és III. évfolyam kurzusait. A tavaszi félévben a két szigorlattal együtt összesen 15 tanegységem volt. Neveléselméletet Bábosik Istvántól, Didaktikát Réthy Endrénétől tanultam.
  • 1999/2000. tanév őszi és tavaszi félév. Kutatásmódszertan III. kurzust együtt tanultam Orbán Zoltánnal és Varga Kovács Amarillával. Már ekkor is létezett “A tanulási-tanítási folyamat regulációja” kurzus. Az összehasonlító pedagógiát Kárpáti Andrea tanította, akinek később a szobáját, íróasztalát és szekrényét kaptam meg 2001-ben, amikor tanársegéd és ösztöndíjas PhD hallgató lettem. Az “Új eredmények és problémák a neveléstudományban” kurzust Szivák Judit tartotta. A tavaszi félévet Kölnben töltöttem Erasmus ösztöndíjjal.
  • A 2000/2001. tanév a meglepetések éve volt, péládul hallgattam olyat, hogy “Hermeneutika a pedagógiai kutatásban”, “Pedagógia és politika az 1950-es években”, de megjelent speckollként a “Számítógéppel segített tanulás” is. A csodával határos módon sikerült teljesítenem a képzés számomra legnehezebb tanegységét: Retorika: Beszéd- és íráskultúra. Szakdolgozatot külön nem kellett írnom az 1999-ben kiemelt első helyezett TDK dolgozatom miatt. Tanítási gyakorlat – pedagógia szakon a Tanító és Óvóképző Főiskolán telt Bollókné Panyik Ilona, Hunyady Györgyné és Nádasi Mária segítségével. A zárótanításom előadására a kar részéről Réthy Endréné volt a megfigyelő tanár.

Remek dolog az ETR 🙂

Szerző: Bejegyzés időpontja: | Kategória: Egyéb