Doktori kutatások

2010. április 20-án zárul a jelentkezés a PPK Neveléstudományi Doktori Iskola felvételi eljárására. Jelenleg hat olyan PhD hallgató van, akinek igyekszem szervezni, koordinálni, a doktori tanulmányait és kutatását, közölük három ösztöndíjas. A felvételi eljárás előtti időszak mindig érdekes, hogy milyen ötlettel keresnek meg, mit lenne érdemes kutatni, mire kíváncsiak a felvételizők.

Az elképzelések mindig szélsőségesek. A tanítás-tanulás doktori alprogram megbeszélésén is előkerült, hogy a hallgatókat már a jelentkezés előtt, műhelyek és szakmai programot segítségével érdemes lenne közelíteni a doktori képzéshez. Sokan jó ötlettel érkeznek, de úgy gondolják, hogy a kutatás és végül a disszertáció a saját közvetlen környezetükben végbemenő fejlesztések, vagy saját munkájuk kutatásának leírása lesz. A hallgatóink tudatosabban készülnek és sokszor talán pontosan a másik szélsőséget képviselik minden tekintetben.

Az aktuális felvételi eljárásra az alábbi témákat adtam meg:

  • Digitális nemzedékek, digitális szubkultúrák
  • On-line tanulási környezetek hatékonyságvizsgálata
  • On-line tanulóközösségek fejlődése és fejlesztése
  • Számítógéppel segített oktatási folyamat sajátosságai
  • Oktatási folyamat virtuális tanulási környezetben
  • Hálózati tanulás, konnektivizmus

Az alprogram megbeszélésen szintén komoly kérdés volt, hogy a doktori iskola előzetesen adjon meg nagyon konkrét témákat, amelyekhez kell háttértámogatást tudunk nyújtani a szakcsoport, a tanszék és az intézet kutatásaiból, vagy tetszőleges és szabad témaválasztás legyen. Mindkettő mellett komoly érvek szólnak és talán a jelenlegi egyensúlyi állapotra törekvés a legkevésbé szerencsés.

A doktori képzés nagyobb átalakulás előtt áll, mármint ami a belső szerkezetét illeti. A jelenlegi rendszer elsősorban a phd hallgató témájának kutatása és kidolgozása köré szerveződik, ami nem szerencsés, mert minden ennek rendelődik alá. (Egyes kollégák szerint ez jól is van így, szerintem nem.) A témához szorosan kapcsolódó tárgyak száma limitált, hiszen sokféle témát hirdetünk még több egymástól eltérő téma szerint vesszük fel a hallgatókat. Ha a három részre osztható képzést (BA, MA, PhD) nézem, akkor ebben a rendszerbe ez a megoldás nem illik jól. A tervezett modulrendszer, amiben a hallgató kisebb, 3-4 tárgyból álló blokkokat választ, helyet kaphat a témájától független tartalmak tanulása is. Az eLearning kurzus esetén az előző félévben ez a megoldás már megmutatta előnyét, amikor olyan hallgatók is jelentkeztek, akiknek nem tartozott a témájához ez a terület.

Szerző: Bejegyzés időpontja: | Kategória: Egyéb