Web2 eszközökkel támogatott kontaktóra tapasztalatai No.2

Pedagógia BA szakos, oktatási asszisztenseknél is kipróbáltuk, hogy a tanórai tevékenységek, hogy lehet kiegészíteni támogatni web2 eszközökkel. A konnektivista módszertan hálózati alapú tanaulásában sok dolog átrendeződik azzal, hogy ha egy egyetemi kurzus területére tévedünk. Kicsit még korai lenne megfogalmazni, hogy a web2 támogatott oktatás és a konnektivizmus között mi ad karakteres különbséget, hogy ha számos oktatásszervezési kérdésben kötött szemináriumi foglalkozásról van szó. Addig is érdemes összegezni, hogy “résztvevő megfigyelőként” mit tapasztalhatunk.A 10 fős csoport 3. éve együtt tanul szinte minden kurzuson, az előző félévtől kezdve specializálódva kisebb csoportban vesznek részt az oktatási asszisztens képzésben. A csoportfejlődésnek egészen más szakaszában vannak, mint az előző blogbejegyzésben leírt tanárszakos hallgatók, akik tanárszakos kurzusokra időpont szerint szerveződve, a csoportból csak 1-3 embert ismerve érkeznek. Az asszisztensek az előző félévi kurzusok keretei között iskolai gyakorlatokon vettek részt, számos kérdésben már tájékozódtak eLearning területén. A web2 eszközökkel támogatott tanórai tevékenységek a hétfői órán a következő feladatsorral indultak:

 • Keressük és találjuk meg, majd töltsük le, nyissuk meg: Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér és Tóth Péter (szerk.): A 21. század iskolája. Microsoft Magyarország Kft., Budapest.
  • Olvassuk át az alábbi két fejezetet:
   • Projektmódszer, multimédiás projektek tervezése (1es csoport)
   • Vitamódszer (2es csoport)
 • Készítsünk közös fogalomtérképet, amelyben az “IKT hatására változó módszertani kultúra” a kiinduló fogalom. Vázoljuk fel az alfejezetek (projekt, vita) fontosabb fogalmi rendszerét! (1es és 2es kiscsoport)
 • Olvassuk át a Falus Iván szerk. Didaktika módszertani fejezetét, azon belül a projekt és a vita módszerek leírását. Külön fogalmi ágon vázoljuk fel a belső fogalmi rendszert! (3as és 4es kiscsoport a könyvtárból)
 • Hasonlítsuk össze blogbejegyzésben, hogy az IKT támogatott módszertan és a IKT nélküli módszertani leírás miben különbözik (nyitó blogbejegyzés)
 • Válasszunk egyet a Falus Iván féle modell következő módszerek közül: megbeszélés, magyarázat, házi feladat. Készítsük el a módszer 1.0 leírása, illetve a módszerek 1.0 és 2.0 különbözőségei alapján a választott módszer 2.0 leírását! (záró blogbejegyzés)

Ebben az esetben a feladat tartalmának jelentős része tanórán kívüli tevékenységre koncentrál, a kontaktóra lényegében a gondolkodás elindítását és a feladatmegoldás megszervezését segíti. A tapasztalatim egy-egy gondolatban:

 • A hallgatók előző félévben kötelező szakirodalomként a vizsgára készülve már olvasták a kiindulásként megadott könyvből az adott fejezetet, így a megtalálása nem okozhatott gondot.
 • A csoport összeszokott, nem okozott gondot, hogy felkeljenek, egymáshoz szóljanak, szinte azonnal és természetesen beindul a kooperáció. A fogalmi térkép szerkesztésénél érdekes jelenség volt, két egymásnak háttal ülő hallgató, akik a munkaszervezésben egy párt alkotnak és közösen szerkesztik a fogalmi térképet. Ha szükséges volt, természetesen beszéltek is egymással. Engedélyükkel meg is nézhetjük a történést:

Kooperativitás weben és élőben…

 • A twitter használatára nem hívtam fel a figyelmet, de megkérdeztem, hogy valaki használja-e óra közben vagy sem. A csoportból egyvalaki reagált. A feladatmegoldáshoz nem volt szükség twitter, nem is használta senki. A twitter mint a saját tevékenységről való folyamatos kommunikálás eszköze munka közben nem természetes. A csoport egyik legrégebbi és legaktívabb twitterhasználója reagált egyedül a kérdésre.
 • A fogalmi térkép alakulásában érdekes volt, hogy a vita külön ágakon indult, a projekt nem. A térkép azóta már rendeződött és kicsit módosult. A szerkezet elemzése akár egy külön bejegyzést is megér, de annyit mindenképpen ki kell emelni, hogy az 1.0 és 2.0 módszerleírások külön ágakon rendeződnek és az egyes részek között nincs jelölt kapcsolat. Ennek alapján vannak 1.0 és vannak 2.0 módszerek, mintha nem is lenne bennük közös, vagy összekapcsolható:

Fogalmi térkép munka közben – IKT hatására változó módszertani kultúra

A feladattal és a kurzussal kapcsolatos blogbejegyzések az alábbi oldalakon követhetők:

Szerző: Bejegyzés időpontja: | Kategória: Egyéb