Tanítási-tanulási stratégiák az oktatási folyamatban (PhD)

Pedagógia szakos hallgatóként a Bevezetés a pedagógiába kurzusra készített első ELTE-s szemináriumi dolgozatom címe: “Tanítási-tanulási stratégiák az oktatási folyamatban”. Petriné Feyér Judit Tanárnő nagyon elégedett volt és csillagos ötöst írt be az indexembe. Pár évvel később az OTDK-n ugyanezzel a címmel indultam és I. helyezést értem el, majd ezt a dolgozat lett a szakdolgozatom is. Ismét eltelt pár év és a Neveléstudományi Doktori Iskolában ösztöndíjas hallgatóként ezt a témát kutattam, majd ez lett a PhD dolgozatom címe. A TDK dolgozat, szakdolgozat és végül a PhD dolgozat témavezetője is Falus Iván volt. A blogbejegyzés pedig azért ma született meg erről a történetről, mert ma két éve volt a doktori védésem a PPK Kari Tanácstermében.

A dolgozat éveken át készült, vagyis inkább nem készült, mert helyette sokminden mást írtam, szerveztem, stb. Külön nehézséget okozott, hogy 2007-ben írtuk Falus Ivánnal közösen “Az empirikus kutatások gyakorlata” című könyvünket, így egész évben, de különösen nyáron volt olyan, amikor egyszerre dolgoztam a két munkán. Sokat segített Rachmaninov zenéje, amivel könnyebb volt együtt dolgozni és folyamatosan írni. 2007 végére elkészült a dolgozat. Nagyon jó volt írni. Ha lehetne választani, akkor szinte mindig ezt csinálnám.

Visszaemlékezésként igyekszem néhány hivatalos és nem hivatalos részletet felidézni. A disszertáció címoldalán minden hivatalos adat szerepel és ahogy lenni szokott, minden sornak és minden névnek külön története, vagy legendája van…

Ollé János

Tanítási-tanulási stratégiák az oktatási folyamatban

ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola Neveléstudományi Doktori Program

iskolavezető: dr. Bábosik István, egyetemi tanár, a neveléstudomány doktora

programvezető: dr. Bábosik István, egyetemi tanár, a neveléstudomány doktora

Témavezető: dr. Falus Iván habil. egyetemi tanár, kandidátus

A bíráló bizottság: elnök:

dr. Bábosik István, egyetemi tanár, a neveléstudomány doktora

opponensek:

dr. Ballér Endre, prof. emeritus, a neveléstudomány doktora

dr. Báthory Zoltán, ny. egyetemi tanár, a neveléstudomány doktora

dr. Mátrai Zsuzsanna, egyetemi tanár, az MTA doktora

titkár:

dr. habil. Vass Vilmos, egyetemi docens

további tagok:

dr. Kárpáti Andrea, egyetemi tanár, az MTA doktora

dr. Bárdos Jenő, habil. egyetemi tanár, kandidátus

dr. Knausz Imre, a neveléstudomány kandidátusa

Budapest, 2007.

A védés viszonylag egyszerűen és gyorsan zajlott le, de annak örültem, hogy voltak érdemi kritikai hozzászólások, kérdések. A védést teljes egészében felvettük videóra, ma belenéztem a felvételbe. Talán pár év múlva valamilyen videómegosztó portálon meg is mutatom, egyelőre csak képeket lehet nézni belőle:

a tézisek ismertetése közben…

a bizottság, hallgatóság, Mátrai Zsuzsa opponensi véleménye

Vass Vilmos, Báthory Zoltán opponensi véleménye, Knausz Imre

válasz az opponensek bírálatára….

Sokat lehetne írni a dolgozatról, de helyette inkább megosztom a Doktori Téziseket, ami összefoglalja, hogy miről is volt szó. A dolgozat tartalomjegyzéke pedig ugyanezt árnyaltabban mutatja be.

Nagyon jó volt kitalálni, olvasni, kutatni, írni, védeni… és köszönet azoknak, akik ebben valamilyen formában partnerek vagy segítők voltak.

Szerző: Bejegyzés időpontja: | Kategória: Egyéb